Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật lớp 10

Trung bình : 4,51Nội dung chính

  • Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật
  • Kiến thức tham khảo về vi sinh vật
  • 1. Vi sinh vật là gì?
  • 2. Đặc điểm của vi sinh vật
  • 3. Dinh dưỡng
  • 4. Nhu cầu
  • 5. Vai trò của vi sinh vật
  • Video liên quan

Đánh giá : 159
Bạn nhìn nhận : Chưa
Nêu những tiêu chuẩn cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật .
Dựa vào nhu yếu về nguồn nguồn năng lượng và nguồn cacbon đa phần của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở vi sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng .

Kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng Nguồn cacbon chủ yếu Ví dụ
Quang tự dưỡng Ánh sáng CO2 Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
Quang dị dưỡng Ánh sáng Chất hữu cơ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.
Hóa tự dưỡng Chất vô cơ CO2 Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.
Hóa dị dưỡng Chất hữu cơ Chất hữu cơ Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.

Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao : Bài 33 : Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và nguồn năng lượng ở vi sinh vật.

Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

– Quang tự dưỡng là phương pháp sử dụng nguồn cacbon từ các chất vô cơ và sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng. Ví dụ : tảo, các vi khuẩn quang hợp .
– Hoá tự dưỡng là phương pháp sử dụng nguồn cacbon từ các chất vô cơ và sử dụng nguồn năng lượng từ sự phân giải các chất hoá học. Ví dụ : vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh, vi khuẩn hiđrô …
– Quang dị dưỡng là phương pháp sử dụng nguồn cacbon từ các chất hữu cơ và sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng. Ví dụ : vi khuẩn tía, vi khuẩn lục .
– Hoá dị dưỡng là phương pháp sử dụng nguồn cacbon từ các chất hữu cơ và sử dụng nguồn năng lượng cũng từ các chất hữu cơ. Ví dụ, hầu hết các vi sinh vật.

  • Tải app VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn !

1. Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Quảng cáo Trong phòng thí nghiệm, địa thế căn cứ vào nguồn gốc và thành phần của các chất dinh dưỡng, người ta phân loại thiên nhiên và môi trường nuôi cấy vi sinh vật thành 3 loại :
– Môi trường dùng chất tự nhiên : gồm có các chất tự nhiên. Ví dụ : cao thịt bò, cao nấm men …
– Môi trường tổng hợp : gồm các chất đã biết rõ thành phần hóa học và số lượng. Ví dụ : thiên nhiên và môi trường chứa glucôzơ và các axit amin đã biết rõ hàm lượng, thành phần. Quảng cáo – Môi trường bán tổng hợp : gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học. Ví dụ : thiên nhiên và môi trường chứa pepton, cao thịt và một hàm lượng axit amin, glucôzơ nhất định .

2. Các kiểu dinh dưỡng

Dựa vào nhu yếu của vi sinh vật về nguồn nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta phân loại các hình thức dinh dưỡng thành 4 dạng khác nhau :

Kiểu dinh dưỡng Nguồn năng lượng Nguồn cacbon chủ yếu Các đại diện
Quang tự dưỡng Ánh sáng Khí cacbônic Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía…
Hóa tự dưỡng Chất vô cơ Khí cacbônic Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh…
Quang dị dưỡng Ánh sáng Chất hữu cơ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía…
Hóa dị dưỡng Chất hữu cơ Chất hữu cơ Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp…

Quảng cáo Xem thêm triết lý trọng tâm Sinh học 10 và các dạng bài tập có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không lấy phí !

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuyen-de-chuyen-hoa-vat-chat-va-nang-luong-o-vi-sinh-vat.jsp

2. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

2.1. Các loại môi trường cơ bản

– Có ba loại môi trường tự nhiên cơ bản :
+ Môi trường tự nhiên : gồm các chất tự nhiên .
+ Môi trường tổng hợp : gồm các chất đã biết thành phần hoá học và số lượng .
+ Môi trường bán tổng hợp : gồm các chất tự nhiên và các chất hoá học .
– Các loại thiên nhiên và môi trường này hoàn toàn có thể ở dạng đặc hoặc dạng lỏng .

2.2. Các kiểu dinh dưỡng

Căn cứ vào nguồn cacbon và nguồn nguồn năng lượng, người ta chia các hình thức dinh dưỡng thành 4 kiểu : Quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hoá tự dưỡng và hoá dị dưỡng

Kiểu

dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon

chủ yếu

Ví dụ

Quang tự dưỡng Ánh sáng CO2 Tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, màu lục .
Quang dị dưỡng Ánh sáng Chất hữu cơ Vi khuẩn tía, vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
Hoá tự dưỡng Chất vô cơ ( NH4 +, NO2 – … ) CO2 Vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh, vi khuẩn hidro …
Hoá dị dưỡng Chất hữu cơ Chất hữu cơ Vi sinh vật lên men, hoại sinh …

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật”cùng với kiến thức tham khảo do Top lời giảibiên soạn là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Sinh học 10

Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Dựa vào nhu yếu về nguồn nguồn năng lượng và nguồn cacbon, có 4 hình thức dinh dưỡng ở vi sinh vật :

a) Quang tự dưỡng

– Nguồn nguồn năng lượng : Ánh sáng .
– Nguồn cacbon hầu hết : CO2 .
– Nhóm đại diện thay mặt : Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục …

b) Hóa tự dưỡng

– Nguồn nguồn năng lượng : Chất vô cơ .
– Nguồn cacbon đa phần : CO2 .
– Nhóm đại diện thay mặt : Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh …

c) Quang dị dưỡng

– Nguồn nguồn năng lượng : Ánh sáng .
– Nguồn cacbon hầu hết : Chất hữu cơ .
– Nhóm đại diện thay mặt : Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía …

d) Hóa dị dưỡng

– Nguồn nguồn năng lượng : Chất hữu cơ .
– Nguồn cacbon hầu hết : Chất hữu cơ .
– Nhóm đại diện thay mặt : Nấm, động vật hoang dã nguyên sinh, hầu hết vi khuẩn không quang hợp …

Kiến thức tham khảo về vi sinh vật

1. Vi sinh vật là gì?

Vi sinh vật là các sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có size rất nhỏ và thường chỉ quan sát được qua kính hiển vi. Vi sinh vậtbao gồm cả vi khuẩn, virus, nấm, tảo và nguyên sinh động vật .

2. Đặc điểm của vi sinh vật

– Kích thước rất nhỏ bé, thường được đo bằng micromet ;
– Hấp thu nhiều và chuyển hóa nhanh ;
– Sinh trưởng nhanh và tăng trưởng mạnh so với các sinh vật khác ;
– Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị ;
– Chủng loại nhiều : Số lượng và chủng loại vi sinh vật biến hóa theo thời hạn. Có khoảng chừng trên 100.000 loài vi sinh vật, gồm có 69.000 loài nấm, 30.000 loài động vật hoang dã nguyên sinh, 1.200 loài vi tảo, 2.500 loài vi khuẩn lam, 1.500 loài vi khuẩn, 1.200 loài virus và Rickettsia. Đặc biệt, do đặc thù dễ phát sinh đột biến nên số lượng loài vi sinh vật được tìm thấy ngày càng tăng. Ví dụ như nấm : Trung bình mỗi năm bổ trợ thêm khoảng chừng 1.500 loài mới ;
– Phân bố rộng : Vi sinh vật phân bổ ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, ngay cả ở những điều kiện kèm theo khắc nghiệt nhất như miệng núi lửa, Nam cực, đáy đại dương, …

3. Dinh dưỡng

– Vi khuẩn hầu hết lấy các chất dinh dưỡng từ thiên nhiên và môi trường xung quanh. Các môi trường tự nhiên nuôi dưỡng tự tạo cần cung ứng vừa đủ nguồn năng lượng, các vật tư kiến thiết xây dựng tế bào, đơn cử phải phân phối các yếu tố sau :
– Có các chất dinh dưỡng thích hợp và các nguyên tố khác thiết yếu để tạo chất nguyên sinh, gồm có có các nguồn thức ăn cacbon, nitơ, chất khoáng, các nguyên tố khác .
– Có môi trường tự nhiên thông khí thích hợp, là thông khí thông thường hay gia tăngcacbonichoặc đuổi hếtkhí Oxy .
– pHmôi trường thích ứng .
– Độ ẩm đủ
– Điều kiện nuôi cấy thích hợp .

4. Nhu cầu

Nhu cầu nguồn năng lượng : Môi trường phải chứa những chất thiết yếu để vi khuẩn chuyển hóa, tạo nguồn năng lượng thiết yếu cho vi khuẩn tổng hợp chất sống và di động. Ba nguồn nguồn năng lượng được vi khuẩn sử dụng là ánh sáng, chất vô cơ và chất hữu cơ. Năng lượng sẽ được tạo ra qua một trong 3 chính sách : lên men trong vi khuẩn kỵ khí, hô hấp trong vi khuẩn hiếu khí và quang hợp trong vi khuẩn quang tổng hợp. Một điểm chung là nguồn năng lượng quang hợp hay nguồn năng lượng hóa học đều được biến thành ATP, một chất giàu nguồn năng lượng, sử dụng được bởi tổng thể tế bào theo những mạng lưới hệ thống giống như ở sinh vật bậc cao. Các chất được vi sinh vật dùng để tạoATPgồm chất hữu cơ, cácamino acid, hydrat cacboncác chất vô cơ như CO2, SO4 – …
Chất dinh dưỡng : Chất dinh dưỡng hoàn toàn có thể là thiết yếu ( nếu không có thì tế bào không tăng trưởng được ) và hoàn toàn có thể là có ích nhưng không phụ thuộc vào ( nếu có thì được vi khuẩn sử dụng nhưng không bắt buộc ) .

5. Vai trò của vi sinh vật

– Chuyển hóa và tái tạo các chất hữu cơ thành chất dinh dưỡng. Như quy trình : cố định và thắt chặt đạm ( chuyển hóa nitở thành các hợp chất của nitơ ), cộng sinh ( ngăn cản sự tăng trưởng của các vi sinh vật có hại ), phân giải cellulose ( được thực thi vởi vi khuẩn hiếu khí ) .
– Giảm thiểu thực trạng nhiễm độc của đất. Gây bởi việc làm dụng chất hữu cơ hóa học, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Những hợp chất này gây ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến các dạng sống có lợi cho đất ( các dạng sống cao hơn ) .
– Vi khuẩn cùng nấm men và nấm mốc được dùng để chế biến thực phẩm lên men ( dưa, tương, giấm, rượu, .. ) .

– Vi khuẩn có thể được sử dụng trong việc sản xuất thuốc trị bệnh. Cụ thể như insulin hay để cải thiện sinh học đối với chất thải độc hại.

– Dựa vào các đặc thù và vai trò. ELI thành công xuất sắc trong việc không thay đổi các vi khuẩn sinh dưỡng ở dòng loại sản phẩm Microbe-Lift. Chuyên dùng trong việc giải quyết và xử lý nước thải .
– Nhờ vào đặc thù vận tốc sinh trưởng của vi sinh vật. ELI đã tăng trưởng các vi khuẩn và không thay đổi chúng trong pha tĩnh. Bằng cách nhanh gọn đưa các vi khuẩn này vào môi trường tự nhiên mong ước ( của người dùng ). Vi khuẩn hoàn toàn có thể thích nghi nhanh với điều kiện kèm theo đất. Đồng thời đạt đến pha tăng trưởng lũy thừa bằng cách kiểm soát và điều chỉnh các phản ứng enzym. Dựa theo nguồn dinh dưỡng khả dụng và dựa theo từng cây cối đơn cử. Từ đó ứng dụng vi sinh vật trong trong nông nghiệp với các dòng loại sản phẩm Quantum .