Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn – Tài liệu text

Bài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (945.42 KB, 15 trang )

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
Theo em, tại sao chúng ta phải quan tâm đến bảo
quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn?

Vì trong quá trình chế biến nếu không
cẩn thận sẽ làm mất các chất dinh dưỡng.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
Chất dinh dưỡng nào dễ bị hao tổn nhiều trong quá
trình chế biến?

Các sinh tố

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
Vậy sinh tố nào dễ bị mất đi khi đun nấu lâu? Tại sao?

Các sinh tố C, B và PP( B3 ) Do các sinh tố
này dễ tan trong nước.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
– Thực phẩm nếu đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là các sinh
tố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PP

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
Vậy sinh tố nào dễ bị mất đi khi rán lâu? Tại sao?

Các sinh tố A, D, E, K. Do các sinh tố này dễ tan
trong chất béo.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?

– Thực phẩm nếu đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là các sinh
tố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PP.
– Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố nhất là các sinh tố tan trong
chất béo như sinh tố A, D, E, K

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi
chế biến món ăn?
+ Không nên dùng
gạo xát quá trắng và
vo kĩ gạo

+ Không nên hâm lại
thức ăn nhiều lần.

Khi chếNhững
biến món
ăncần
cần chú ý
điểm
điều gì đểlưu
hạn
chếchế
mất chất dinh
ý khi
dưỡng trong
biếnthực

mónphẩm?
ăn
+ Cho thực phẩm
vào luộc hay nấu khi
nước sôi.

+ Khi nấu tránh
khuấy nhiều.

+ Không nên chắt
bỏ nước cơm vì
sẽ mất sinh tố B1

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.

Nhóm 1: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ
đối với chất đạm?
Nhóm 2: Nêu ảnh hưởng của nhiệt
độ đối với chất béo?

Thảo luận nhóm

Nhóm 3: Nêu ảnh hưởng của nhiệt
độ đối với chất đường bột?
Nhóm 4: Nêu ảnh hưởng của nhiệt
độ đối với chất khoáng và sinh tố?

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.

Nhóm 1: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất đạm?

Chất đạm ở nhiệt độ cao giá trị
dinh dưỡng bị giảm.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.
Khi luộc thịt gà, thịt lợn ta cần phải làm gì để
đảm bảo chất dinh dưỡng?
Nên nhỏ lửa.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.

Nhóm 2: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất béo?

+ Chất béo đun nóng nhiều sẽ mất vitamin A và chất

béo bị biến chất.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.

Nhóm 3: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất đường bột?

Chất đường bột ở nhiệt độ cao sẽ bị phân hủy.

BÀI 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (TIẾT 2)
II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN.
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thành phần dinh dưỡng.

Nhóm 4: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất khoáng và sinh
tố?
+ Chất khoáng, sinh tố sẽ dễ bị hoà tan vào môi trường nước hoặc bị
phân huỷ ở nhiệt độ cao.

Các sinh tố C, B và PP ( B3 ) Do những sinh tốnày dễ tan trong nước. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khichế biến món ăn ? – Thực phẩm nếu đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là những sinhtố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PPBÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khichế biến món ăn ? Vậy sinh tố nào dễ bị mất đi khi rán lâu ? Tại sao ? Các sinh tố A, D, E, K. Do những sinh tố này dễ tantrong chất béo. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khichế biến món ăn ? – Thực phẩm nếu đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố, nhất là những sinhtố tan trong nước như sinh tố C, sinh tố nhóm B và PP. – Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố nhất là những sinh tố tan trongchất béo như sinh tố A, D, E, KBÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 1. Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khichế biến món ăn ? + Không nên dùnggạo xát quá trắng vàvo kĩ gạo + Không nên hâm lạithức ăn nhiều lần. Khi chếNhữngbiến mónăncầncần chú ýđiểmđiều gì đểlưuhạnchếchếmất chất dinhý khidưỡng trongbiếnthựcmónphẩm ? ăn + Cho thực phẩmvào luộc hay nấu khinước sôi. + Khi nấu tránhkhuấy nhiều. + Không nên chắtbỏ nước cơm vìsẽ mất sinh tố B1BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Nhóm 1 : Nêu tác động ảnh hưởng của nhiệt độđối với chất đạm ? Nhóm 2 : Nêu tác động ảnh hưởng của nhiệtđộ so với chất béo ? Thảo luận nhómNhóm 3 : Nêu tác động ảnh hưởng của nhiệtđộ so với chất đường bột ? Nhóm 4 : Nêu ảnh hưởng tác động của nhiệtđộ so với chất khoáng và sinh tố ? BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Nhóm 1 : Nêu tác động ảnh hưởng của nhiệt độ so với chất đạm ? Chất đạm ở nhiệt độ cao giá trịdinh dưỡng bị giảm. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Khi luộc thịt gà, thịt lợn ta cần phải làm gì đểđảm bảo chất dinh dưỡng ? Nên nhỏ lửa. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Nhóm 2 : Nêu ảnh hưởng tác động của nhiệt độ so với chất béo ? + Chất béo đun nóng nhiều sẽ mất vitamin A và chấtbéo bị biến chất. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Nhóm 3 : Nêu ảnh hưởng tác động của nhiệt độ so với chất đường bột ? Chất đường bột ở nhiệt độ cao sẽ bị phân hủy. BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONGCHẾ BIẾN MÓN ĂN ( TIẾT 2 ) II. BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHI CHẾ BIẾN. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ so với thành phần dinh dưỡng. Nhóm 4 : Nêu tác động ảnh hưởng của nhiệt độ so với chất khoáng và sinhtố ? + Chất khoáng, sinh tố sẽ dễ bị hoà tan vào môi trường tự nhiên nước hoặc bịphân huỷ ở nhiệt độ cao .