Vì sao thiếu nitơ cây không thể sống được

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được

Video Giải Bài 1 trang 26 SGK Sinh học 11 – Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Giáo viên Tôi)

Bài 1 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Lời giải:

Quảng cáo

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với quy trình sống, sinh trưởng, tăng trưởng của cây lúa :
– Nitơ tham gia cấu trúc nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, …
– Cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém tăng trưởng, hiệu suất và chất lượng thấp .

Quảng cáo

Xem thêm Giải bài tập Sinh học 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật khác

Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với quy trình sống, sinh trưởng, tăng trưởng của cây lúa :- Nitơ tham gia cấu trúc nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục do đó cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém tăng trưởng, hiệu suất và chất lượng thấp

I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nito

– Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4 + và NO3 -. Trong cây NO3 – được khử thành NH4 +. Nitơ có vai trò quan trọng so với đời sống của thực vật :- Tham gia cấu trúc nên những phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …

– Tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào à ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào.

– Vai trò điều tiếtNitơ là thành phần cấu trúc của prôtêin – enzim, côenzim và ATP. Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất trong khung hình thực vật trải qua hoạt động giải trí xúc tác, cung ứng nguồn năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của những phân tử prôtêin trong tế bào chất.

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11

Đề bài

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

Lời giải chi tiết

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với quy trình sống, sinh trưởng, tăng trưởng của cây lúa :
– Nitơ tham gia cấu trúc nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục vì vậy cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém tăng trưởng, hiệu suất và chất lượng thấp .

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quy trình khử nitrat ?

 • Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11. Thực vật đã có đặc thù thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4 + đầu độc ?

 • NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ?

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn số 2 trang 26 SGK Sinh học 11 .

 • Rễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 + (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận số 1 trang 26 SGK Sinh học 11 .

 • Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Sinh học 11.

 • Cân bằng nội môi

  Khái niệm cân đối nội môi, những thành phần tham gia điều hòa nội môi, sự điều hòa áp suất thẩm thấu .

 • Hướng động

  Khái niệm, đặc thù cảm ứng ở thực vật, khái niệm hướng động, chính sách và vai trò của hướng động, những hình thức hướng động