Chế độ nghỉ phép năm và cách tính lương ngày phép

Ngoài lương, thưởng thì chính sách nghỉ luôn là điều mà người lao động chăm sóc khi đi làm. Mỗi năm, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ phép và tiền lương trong thời hạn này được tính thế nào ?

Chế độ nghỉ phép năm của người lao động

Theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, người lao động thao tác từ đủ 12 tháng trở lên cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm với số ngày nghỉ nhờ vào vào điều kiện kèm theo việc làm. Cụ thể :
– 12 ngày thao tác với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;

– 14 ngày làm việc với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt, hoặc là lao động chưa thành niên, người khuyết tật;

– 16 ngày thao tác với người làm việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc ở những nơi có điều kiện kèm theo sinh sống đặc biệt quan trọng khắc nghiệt .
Ngoài ra, nếu người lao động thao tác lâu dài hơn cho một người sử dụng lao động thì cứ 05 năm thao tác được tăng thêm 01 ngày nghỉ .
Trường hợp thao tác không đủ năm thì theo Điều 7 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP, số ngày nghỉ hàng năm dựa theo số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm .
Xem cụ thể tại : Cách tính ngày phép theo từng tháng của năm 2019
Bên cạnh đó, để không tác động ảnh hưởng tới chính sách nghỉ của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, người sử dụng lao động có quyền pháp luật lịch nghỉ hàng năm tại đơn vị chức năng mình sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của người lao động .
Đồng thời, người lao động cũng hoàn toàn có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần .
Đặc biệt, khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng đường đi bộ, đường tàu, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm .

Chế độ nghỉ phép năm của người lao động

Chế độ nghỉ phép năm và cách tính lương ngày phép (Ảnh minh họa)

Lương ngày phép có gì đặc biệt?

Thứ nhất, được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động .
Trong đó, tiền lương làm địa thế căn cứ để trả cho người lao động được pháp luật đơn cử tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 148 / 2018 / NĐ-CP :

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động

=

Tiền lương theo hợp đồng lao động

:

Số ngày làm việc bình thường trong tháng

x

Số ngày nghỉ hàng năm

Thứ hai, được thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ.

Theo Điều 114 Bộ luật Lao động 2012, người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các nguyên do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được giao dịch thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Cụ thể theo khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP :

Tiền lương tính trả cho người lao động

=

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động

:

Số ngày làm việc bình thường của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả

x

Số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết

Trong đó, tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động nhờ vào vào thời hạn thao tác thực tiễn của người lao động :
– Làm việc từ đủ 06 tháng trở lên :
Là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi thôi việc, mất việc làm hoặc trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ vì nguyên do khác .
– Làm việc dưới 06 tháng :
Là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của hàng loạt thời hạn thao tác .
Thứ ba, được tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường
Để có ngân sách đi lại cũng như hoạt động và sinh hoạt trong những ngày nghỉ phép, pháp lý được cho phép người lao động được tạm ứng một khoản tiền tối thiểu bằng tiền lương của những ngày nghỉ .
Riêng tiền tàu xe và tiền lương của những ngày đi đường thì do hai bên thỏa thuận hợp tác .

Đối với người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và ngược lại, thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường.

Có thể thấy, nghỉ phép năm là một trong những quyền hạn chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cũng như bảo vệ chính sách này cho người lao động .

>> Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm?

Thùy Linh