Luật Lao động: Trả tối thiểu 400% lương cho người lao động đi làm ngày lễ, Tết

Nếu phải làm việc trong những ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động sẽ được nhận mức lương như thế nào?

Căn cứ theo điểm c, khoản 1, Điều 97 và khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động ( BLLĐ ), nếu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ lễ, Tết thì tiền lương tối thiểu được nhận là 400 % tiền lương ngày thao tác thông thường .

Điều 97: Quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;
b ) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
c ) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
2. Người lao động thao tác vào đêm hôm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường .

nghi tet

3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày .

Điều 115: Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những đợt nghỉ lễ, tết sau đây :

    a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b ) Tết Âm lịch 05 ngày ;
c ) Ngày Chiến thắng 01 ngày ( ngày 30 tháng 4 dương lịch ) ;
d ) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày ( ngày 01 tháng 5 dương lịch ) ;
đ ) Ngày Quốc khánh 01 ngày ( ngày 02 tháng 9 dương lịch ) ;
e ) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ) .
2. Lao động là công dân quốc tế thao tác tại Nước Ta ngoài ngày nghỉ lễ theo lao lý tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa và 01 ngày Quốc khánh của nước họ .
3. Nếu những ngày nghỉ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày sau đó .

Cách tính: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 97 BLLĐ, công ty có trách nhiệm trả lương cho người lao động ít nhất bằng 300% (tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc), cộng với 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương theo quy định tại khoản 1 Điều 115 BLLĐ. Như vậy, với quy định trên nếu người lao động đi làm vào ngày lễ, Tết thì được hưởng tối thiểu 400% tiền lương.

>>> XEM THÊM: Chi tiết lịch nghỉ 5 dịp lễ Tết trong năm 2018

T.Linh

Theo Homedy Blog