Ngày nghỉ hằng năm được quy định thế nào? Ngày nghỉ dịch tháng 8, tháng 9 thì được tính ngày phép năm 2 tháng này không?


Chào anh chị, tôi muốn hỏi do thành phố bùng dịch Covid-19 nên tôi nghỉ dịch tháng 8, tháng 9 thì ngày nghỉ dịch đó có được tính ngày phép năm 2 tháng theo quy định pháp luật không? Mong được tư vấn, xin cảm ơn.

Nghỉ hằng năm quy định thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng năm như sau 🙁 1 ) Người lao động thao tác đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau :a ) 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c ) 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .( 2 ) Người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .( 3 ) Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán giao dịch tiền lương cho những ngày chưa nghỉ .( 4 ) Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của người lao động và phải thông tin trước cho người lao động biết. Người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần .( 5 ) Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này .( 6 ) Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng những phương tiện đi lại đường đi bộ, đường tàu, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm .( 7 ) nhà nước quy định chi tiết cụ thể điều này .Như vậy, theo quy định trên thì người lao động thao tác đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo quy định trên và trường hợp người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .

Nghỉ dịch Covid-19 có được tính ngày phép năm

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Tại Điều 65 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP quy định thời hạn được coi là thời hạn thao tác để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động như sau :

– Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

– Thời gian thử việc nếu người lao động liên tục thao tác cho người sử dụng lao động sau khi hết thời hạn thử việc .- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động .- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động chấp thuận đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm .- Thời gian nghỉ do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng .- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm .- Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội .- Thời gian triển khai những trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở mà được tính là thời hạn thao tác theo quy định của pháp luật .- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động .- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ việc làm nhưng sau đó được Tóm lại là không vi phạm hoặc không bị giải quyết và xử lý kỷ luật lao động .

Ngày nghỉ dịch có được tính vào ngày phép năm 2 không?

Căn cứ tại Điều 66 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP quy định cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng đơn cử như sau :

“2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.”

Như vậy, ở đây phải xác lập 02 tháng này là nghỉ không hưởng lương hay là nghỉ hưởng lương ngừng việc. Nếu là nghỉ việc không hưởng lương thì được coi là thời hạn thao tác để tính số ngày nghỉ hằng năm nếu được người sử dụng lao động đồng ý chấp thuận nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm nghĩa là nếu trong năm người lao động này nghỉ không hưởng lương cộng dồn tháng 8 là 30 ngày thì được tính ngày phép cho tháng 8, còn thời hạn nghỉ tháng 9 không được tính thời hạn để tính ngày nghỉ phép năm. Trường hợp nghỉ ngừng việc thì cả 02 tháng này đều được tính ngày nghỉ hàng năm .

Hương Thảo

44 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có có ích với bạn không ?