Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo BLLĐ 2019

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động ( BLLĐ ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành, kéo theo một số ít biến hóa tương quan đến lao lý về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động .

Thêm trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp sau đây :

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn : nghỉ 01 ngày ;
– Cha đẻ, mẹ đẻ chết: nghỉ 03 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ chết : nghỉ 03 ngày ;- Cha nuôi, mẹ nuôi chết : nghỉ 03 ngày ;
– Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng chết: nghỉ 03 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng chết : nghỉ 03 ngày ;- Cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết : nghỉ 03 ngày ;
– Vợ hoặc chồng chết: nghỉ 03 ngày;

– Vợ hoặc chồng chết : nghỉ 03 ngày ;- Con đẻ, con nuôi chết : nghỉ 03 ngày .
Khi nghỉ việc riêng, người lao động phải thông tin cho người sử dụng lao động biết .
So với Bộ luật Lao động 2012 đang được vận dụng, BLLĐ năm 2019 đã bổ trợ thêm những trường hợp nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương như sau : Con nuôi kết hôn ; cha nuôi, mẹ nuôi chết ; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết ; con nuôi chết .
Theo pháp luật lúc bấy giờ, con nuôi hợp pháp có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương tự với con đẻ. Do đó, việc bổ trợ những trường hợp này là thực sự thiết yếu .

Như vậy, theo BLLĐ mới, người lao động sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.
 

Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

4 trường hợp người lao động nghỉ không hưởng lương

Trên cơ sở kế thừa tinh thần của Bộ luật lao động 2012, BLLĐ năm 2019 tiếp tục quy định người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày khi:

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết ;
– Anh, chị, em ruột chết ;
– Cha hoặc mẹ kết hôn ;
– Anh, chị, em ruột kết hôn .
Khi nghỉ việc không lương trong những trường hợp trên, người lao động bắt buộc phải thông tin cho người sử dụng lao động biết về sự kiện này .
Ngoài ra, người lao động cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Do đó, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ nhiều hơn số ngày mà luật lao lý hoặc xin nghỉ vì những nguyên do riêng khác nếu người sử dụng lao động chấp thuận đồng ý .
Mặt khác, pháp lý cũng không lao lý về tối đa số ngày nghỉ không hưởng lương nên người lao động hoàn toàn có thể nghỉ không hưởng lương theo số ngày đã thỏa thuận hợp tác mà không bị số lượng giới hạn, miễn sao được người sử dụng lao động gật đầu .

Từ chối khi người lao động xin nghỉ, doanh nghiệp có bị phạt?

Trong trường hợp người thân trong gia đình chết hoặc kết hôn mà người lao động đã thông báo thì người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc theo quy định.

Nếu người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo đúng pháp luật pháp lý sẽ bị phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng ( theo điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP ) .
Riêng trường hợp người lao động muốn nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận hợp tác, người sử dụng lao động được quyền chấp thuận đồng ý hoặc phủ nhận đề xuất xin nghỉ của người lao động mà không bị coi là vi phạm pháp lý .

Từ những phân tích trên, có thể thấy, quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo BLLĐ năm 2019 có sự thay đổi theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động.