Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được tính lương, thưởng thế nào?

Nhiều người lao động do dự về chính sách lương thưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, và nếu đi làm trong dịp này thì họ sẽ được hưởng mức lương nào ?Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ hội 30/4 và 1/5 .Ngày 30/4 và 1/5 năm 2022 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù vào 2 ngày tiên phong của tuần thao tác tiếp theo là thứ Hai ( ngày 2/5 ) và thứ Ba ( ngày 3/5 ). Những người làm ở doanh nghiệp quy định chỉ nghỉ 1 ngày cuối tuần thì sẽ chỉ được nghỉ bù 1 ngày. Như vậy, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trên thực tiễn người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 hoặc 4 ngày .

Do quy định được hưởng nguyên lương, những người lao động nghỉ trọn vẹn 2 ngày 30/4 và 1/5 sẽ được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường. Còn nếu đi làm trong 2 ngày đó, họ sẽ được tính tiền làm thêm giờ.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thao tác vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng tối thiểu số tiền bằng 300 % lương, chưa kể tiền lương ngày lễ hội so với người lao động hưởng lương ngày. Nếu như tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, họ sẽ được hưởng tối thiểu 400 % mức lương của ngày thao tác thông thường .

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được tính lương, thưởng thế nào?

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được tính lương, thưởng thế nào?

Điều 98 Bộ luật Lao động cũng nêu rõ, người thao tác vào đêm hôm được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường. Còn nếu việc làm đêm hôm này là làm thêm giờ ( dịp lễ 30/4 và 1/5 ví dụ điển hình ), họ còn được trả thêm 20 % tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác đó .

Người lao động có quyền từ chối làm việc vào ngày lễ tết, hoặc yêu cầu thỏa thuận lại chế độ tiền lương thưởng cao hơn mức quy định trong luật nếu làm việc trong ngày lễ tết. Mức thỏa thuận tiền lương có thể được tính dựa trên quy định trong Bộ luật Lao động hoặc thương thảo để doanh nghiệp trả lương cao hơn quy định trong luật.

Vậy chính sách thưởng ngày lễ hội 30/4 và 1/5 thì sao ? Bộ luật Lao động hiện hành không quy định chính sách thưởng với lao động ngày lễ hội, tết. Việc này tùy thuộc vào thương thảo trong quy ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực tếm nhiều cơ quan, doanh nghiệp trích tiền từ quỹ phúc lợi hay quỹ tiền lương dự trữ để thưởng cho người lao động vào những ngày lễ tết như 30/4 và 1/5 .Mức thưởng 30/4 và 1/5 tùy thuộc vào vị trí việc làm, thâm niên của cá thể và năng lực kinh tế tài chính của đơn vị chức năng. Khoản thưởng từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị tính thuế với mức khấu trừ 10 % trên tổng số tiền thưởng .