15 cách để bắt đầu và kết thúc 1 cuộc hội thoại bằng tiếng Anh

Bạn đã biết phải nói gì khi mới gặp mặt và tạm biệt một người chưa? Chúng ta cùng xem những mẫu câu sau trong bài học hôm nay nhé. Nếu là bạn bè lâu rồi không gặp nhau: Hi! Long time no …

Nếu là bạn bè lâu rồi không gặp nhau:

Hi! Long time no see, how have you been?: Xin chào, lâu quá rồi không gặp, cậu sao rồi?

Hi, I haven’t been seen you for a longtime, how are you?: Xin chào, lâu lắm rồi mình không gặp bạn, bạn thế nào?

Hi, long time no see, you look great, how are you?: Xin chào, lâu quá không gặp, trông cậu tuyệt lắm, cậu thế nào?

Nếu bạn bè gặp nhau thông thường:

Hey, how are you?: Xin chào, bạn thế nào?

Hey, how it is going?: Này, tình hình thế nào rồi?

Hi, how is your weekend?: Xin chào, cuối tuần của bạn thế nào? 

Khi gặp lại một người bạn:

Hello, nice to see/meet you again.: Xin chào, thật tuyệt khi gặp lại bạn.

Nếu lần đầu gặp gỡ:

Hi, how do you do!: Xin chào, rất hân hạnh gặp bạn.

Good morning/evening/afternoon. Please nice to see you!: Xin chào. Rất hân hạnh được gặp bạn!

Khi tạm biệt, thay vì chỉ đơn giản là “bye bye” bạn có thể nói:

Bye. See you soon.: Tạm biệt, hẹn gặp lại bạn.

Keep in touch.: Giữ liên lạc nhé.

Well, it’s been nice talking with you.: Oh, Thật là vui khi được nói chuyện với bạn.

Hope to see you again soon.: Hi vọng là sớm gặp lại bạn.

Well, talk you later.: Nói chuyện sau nhé.

It’s been great seeing you again.: Thật tuyệt gặp lại bạn.

(DKN)