Trả lời Luyện tập 3 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Trả lời Vận dụng 3 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Giải bài toán khởi đầu : Mẹ em mua 1 túi 10 kg gạo ngon loại 20 nghìn đồng một kilogam. Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50 nghìn đồng để trả tiền gạo ?
 • Giải Bài 1.23 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Thực hiện những phép nhân sau : a ) 951.23 ; b ) 47. 273 c ) 845. 253 ; d ) 1 356. 125
 • Giải Bài 1.24 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Tính nhẩm a ) 125. 10 ; b ) 2 021. 100 c ) 1 991. 25.4 ; d ) 3025. 125. 8
 • Giải Bài 1.25 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

  Tính nhẩm: a) 125. 101. Hướng dẫn viết 101 = 100+1.
  b) 21. 49. Hướng dẫn viết 49 = 50 – 1.

 • Giải Bài 1.26 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Trường em có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn và ghế, mỗi bộ bàn và ghế hoàn toàn có thể xếp cho 4 học viên ngồi. Trường hoàn toàn có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học viên để mọi học viên đều có chỗ ngồi .
 • Giải Bài 1.27 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Tìm thương và số dư ( nếu có ) của những phép chia sau : a ) 1 092 : 91 b ) 2 059 : 17 .
 • Giải Bài 1.28 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

  Tỉnh Bắc Giang có dân số 1 803 905 và đứng thứ mười hai về số dân trong 63 tỉnh thành toàn quốc. Em hãy tính dân số Thanh Hoá (tinh đông dân thứ ba), biết rằng gấp đôi số dân Bắc Giang vẫn còn kém dân số Thanh Hoá 32 228 người.

 • Giải Bài 1.29 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Một trường Trung học cơ sở có 997 học viên tham gia lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức triển khai đã sẵn sàng chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có tối thiểu bao nhiêu ghế băng như vậy để toàn bộ học viên đều có chỗ ngồi ?
 • Giải Bài 1.30 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Một xí nghiệp sản xuất dùng xe hơi chuyển 1 290 kiện hàng tới một shop. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần tối thiểu bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên ?
 • Trả lời Hoạt động 5 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, Số chia, thương và số dư (nếu có).

 • Trả lời Vận dụng 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Một trường học lên kế hoạch thay tổng thể những bóng đèn sợi đốt thông thường bằng bóng đèn led cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng đèn led có giá 96 000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để thay đủ đèn led cho toàn bộ những phòng học ?
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Cho a = 12, b = 5. Tính a. b, b. a và so sánh hai hiệu quả
 • Trả lời Vận dụng 1 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Giá tiền phôtô một trang giấy là 350 đồng. Để phôtô một tài liệu dày 250 trang thì hết bao nhiêu tiền ?