Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khung kế hoạch thời hạn năm học 2021 – 2022 so với giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục trên địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh vừa Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II, ngày kết thúc năm học; Ngày xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, ngày thi học sinh giỏi tỉnh, ngày thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia (Theo phụ lục đính kèm)

2. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

– Các cấp học, ngành học nghỉ Tết Âm lịch mở màn từ ngày 24/01/2022 ( 22 tháng Chạp năm Tân Sửu ) đến hết ngày 06/02/2022 ( Mùng 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần ) .- Các ngày nghỉ lễ khác được thực thi theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày thao tác tiếp nối. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống cuội nguồn của địa phương do Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thị xã, thành phố quyết định hành động .

3. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

4. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học:

– Các kỳ thi chọn học sinh giỏi :+ Thi lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh : ngày 23/9/2021 ;+ Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 12 : ngày 07/12/2021 ;+ Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 : 02 ngày trong tháng 3/2022 ;+ Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9 ; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8 : 02 ngày trong tháng 3/2022 ;- Thời gian tuyển sinh vào những lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023 quy định đơn cử như sau :+ Cấp mần nin thiếu nhi, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6, hoàn thành xong trước ngày 31/7/2022 .+ Cấp trung học phổ thông : Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT để lấy tác dụng xét tuyển vào lớp 10 những trường trung học phổ thông công lập và lớp 10 vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, hoàn thành xong trước ngày 30/06/2022 .+ Trung tâm Giáo dục đào tạo liên tục, Trường phổthông Dân tộc nội trú tỉnh, những trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo : tuyển sinh theo hình thức xét tuyển ; hoàn thành xong trước ngày 31/7/2022 .- Thời gian triển khai xong việc tuyển dụng viên chức giáo dục cho năm học 2021 – 2022 là trước ngày 31/5/2022 .

5. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về :- Thời gian tổ chức triển khai những kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy .- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và sắp xếp học bù đủ thời hạn theo quy định ; bảo vệ thời hạn nghỉ của giáo viên trong năm học .- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh :+ Tình hình sẵn sàng chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức triển khai khai giảng năm học 2021 – 2022, trước ngày 10/9/2021 ;+ Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2022 ;+ Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo giải trình tác dụng triển khai những tiêu chuẩn thi đua và ý kiến đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2022 ;+ Báo cáo về những quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh trong những trường hợp theo quy định .

PHỤ LỤC
về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường  xuyên

Các ngành học, cấp học

Ngày

tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày tổng kết năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Từ 01/9/2021

Chủ Nhật

05/9/2021

Từ 06/9/2021
đến
07/01/2022
(18 tuần)

Từ 10/01/2022
đến
21/5/2022
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 23 đến 25 tháng 5 năm 2022

2. Tiểu học

Từ 01/9/2021 Chủ Nhật05/9/2021

Từ 06/9/2021
đến
07/01/2022
(18 tuần)

Từ 10/01/2022
đến
21/5/2022
(17 tuần thực học và
2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 2022

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2022

3. THCS và THPT

Từ 01/9/2021 Chủ Nhật05/9/2021

Từ 06/9/2021
đến
08/01/2022
(18 tuần)

Từ 10/01/2022
đến
21/5/2022
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 31 tháng 5 năm 2022

– Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022

– trung học phổ thông : thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi tỉnh, thi học sinh giỏi vương quốc và thi khoa học kĩ thuật cấp vương quốc theo hướng dẫn của Sở GDĐT và Bộ GDĐT .

4. GDTX

(THCS và THPT)

Từ 01/9/2021 Chủ Nhật05/9/2021

Từ 06/9/2021
đến
08/01/2022
(18 tuần)
(có 16 thực học và
2 tuần dự phòng)

Từ 10/01/2022
đến
21/5/2022
(có ít nhất 16 tuần thực học, 1 tuần dự phòng và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 31 tháng 5 năm 2022

– Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022

– trung học phổ thông : thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi tỉnh và thi học sinh giỏi vương quốc và thi khoa học kĩ thuật cấp vương quốc theo hướng dẫn của Sở GDĐT và Bộ GDĐT .

Nguồn: Quyết định số 2322/QĐ-UBND