Trang sức vàng, bạc cho nam nữ thời trang, chính hãng 100%

Mục lục

Dây Chuyền Saga 00138 SVBL-XL

Rating :

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Mẫu Saga 00138 SVBL-XL phiên bản dây chuyền bạc sang trọng, mặt dây chuyền đính đá Swarovski tạo hình vác cạnh với thiết kế tone màu chuyển sắc thời trang cho phái đẹp.

was last modified :

2.204.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012810-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 5 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012810 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 5 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012811-17.5 Bằng Bạc 925 Size 17.5 Đính 11 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012811 – 17.5 size 17.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 11 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012811-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 11 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012811 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 11 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012811-16.5 Bằng Bạc 925 Size 16.5 Đính 11 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012811 – 16.5 size 16.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 11 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012811-18.5 Bằng Bạc 925 Size 18.5 Đính 11 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012811 – 18.5 size 18.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 11 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012894-17.5 Bằng Bạc 925 Size 17.5 Đính 19 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012894 – 17.5 size 17.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 19 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012894-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 19 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012894 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 19 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012894-16.5 Bằng Bạc 925 Size 16.5 Đính 19 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012894 – 16.5 size 16.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 19 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012894-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 19 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012894 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 19 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012894-18.5 Bằng Bạc 925 Size 18.5 Đính 19 Viên Đá CZ

Mẫu Sokolov 94012894 – 18.5 size 18.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 19 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012901-17.5 Bằng Bạc 925 Size 17.5 Đính 22 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012901 – 17.5 size 17.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 22 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012901-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 22 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012901 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 22 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012901-16.5 Bằng Bạc 925 Size 16.5 Đính 22 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012901 – 16.5 size 16.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 22 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012901-18.5 Bằng Bạc 925 Size 18.5 Đính 22 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012901 – 18.5 size 18.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 22 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012901-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 22 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012901 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 22 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012940-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 15 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012940 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 15 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012957-17.5 Bằng Bạc 925 Size 17.5 Đính 1 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012957 – 17.5 size 17.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 1 viên đá CZ .was last modified :

820.000 

Nhẫn Sokolov 94012957-16.5 Bằng Bạc 925 Size 16.5 Đính 1 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012957 – 16.5 size 16.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 1 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012957-18.5 Bằng Bạc 925 Size 18.5 Đính 1 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012957 – 18.5 size 18.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 1 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012957-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 1 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012957 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 1 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013057-16 Bằng Bạc 925 Size 16 Đính 5 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013057 – 16 size 16 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 5 viên đá CZ .was last modified :

490.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013060-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 7 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013060 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 7 viên đá CZ .was last modified :

490.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94012963-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 15 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94012963 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 15 viên đá CZ .was last modified :

1.480.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013060-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 7 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013060 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 7 viên đá CZ .was last modified :

490.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013061-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 9 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013061 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 9 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013061-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 9 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013061 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 9 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013061-16 Bằng Bạc 925 Size 16 Đính 9 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013061 – 16 size 16 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 9 viên đá CZ .was last modified :

820.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013064-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 2 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013064 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 2 viên đá CZ .was last modified :

1.480.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013064-16.5 Bằng Bạc 925 Size 16.5 Đính 2 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013064 – 16.5 size 16.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 2 viên đá CZ .was last modified :

1.480.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013094-17.5 Bằng Bạc 925 Size 17.5 Đính 38 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013094 – 17.5 size 17.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 38 viên đá CZ .was last modified :

740.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013094-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 38 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013094 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 38 viên đá CZ .was last modified :

740.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013094-18.5 Bằng Bạc 925 Size 18.5 Đính 38 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013094 – 18.5 size 18.5 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang chảnh cùng phong cách thiết kế đính 38 viên đá CZ .was last modified :

740.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94013094-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 38 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94013094 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 38 viên đá CZ .was last modified :

740.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94011255-18 Bằng Bạc 925 Size 18 Đính 30 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94011255 – 18 size 18 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 30 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫

Nhẫn Sokolov 94011255-17 Bằng Bạc 925 Size 17 Đính 30 Viên Đá CZ

Mẫu nhẫn Sokolov 94011255 – 17 size 17 vật liệu bằng bạc 925 với tone màu bạc thời trang sang trọng và quý phái cùng phong cách thiết kế đính 30 viên đá CZ .was last modified :

650.000 ₫