Kế Toán Trích Trước Tiền Lương Nghỉ Phép Cho Công Nhân, Mẫu Bài Tập Kế Toán Tiền Lương Có Lời Giải

Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương.

Bạn đang xem: Trích trước tiền lương nghỉ phép

Tiền lương nghỉ phép được tính vào chi phí sản xuất một cách hài hòa và hợp lý vì nó tác động ảnh hưởng đến giá tiền loại sản phẩm .Bạn đang xem : trích trước tiền lương nghỉ phép

Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đều đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như khi tính tiền lương chính).

Nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lương nghỉ phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất thông qua phương pháp trích trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lương nghỉ phép. Trích trước tiền lương nghỉ phép chỉ được thực hiện đối với công nhân trực tiếp sản xuất.

Tỷ lệ trích trước theo kế hoạch tiền lương của công nhân sản xuất = Tổng tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch trong năm/Tổng tiền lương chính phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch trong nămTổng tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân theo kế hoạch trong năm = Số công nhân trong doanh nghiệp * Mức lương bình quân 1 công nhân sản xuất * Số ngày nghỉ phép thường niên 1 công nhân sản xuất.

Xem thêm: Cách Đưa Biểu Tượng Pin Ra, Sửa Lỗi Mất Biểu Tượng Pin Trên Taskbar Win 10

1. Tài khoản sử dụng: TK 335 “Chi phí phải trả”Số dư đầu kỳ: khoản đã trích trước chưa sử dụng hết còn tồn đầu kỳ- Các khoản chi phí thực tế phát sinh được tính vào chi phí phải trả- Các khoản chi phí đã được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh- Số chênh lệch về chi phí phải trả > số chi phí thực tế được ghi giảm chi phí

*

Tổng số phát sinh Nợ

Tổng số phát sinh Có

Số dư cuối kỳ: Khoản đã trích trước chưa sử dụng hết còn tồn cuối kỳ

2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh

(1) Hàng tháng căn cứ vào kế hoạch, tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất :

Nợ TK 622C ó TK 335

(2) Khi thực tế phát sinh tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất :

Nợ TK 335C ó TK 334

(3) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế toán chưa trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo khoản lương này.

Do đó, khi nào đã xác lập được tiền lương nghỉ phép trong thực tiễn phải trả thì kế toán mới triển khai trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên số tiền lương nghỉ phép trong thực tiễn phải trả :Tham khảo : Kiến Thức 20 euro cent bằng bao nhiêu tiền việt | nguthan.vnNợ TK 622 : Phần tính vào chi phíNợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lươngCó TK 338 : Trích trên số tiền lương nghỉ phép thực tiễn phải trả

(4) Cuối năm, tiến hành điều chỉnh số trích trước theo số thực tế phải trả. Nếu có chênh lệch sẽ xử lý như sau:

– Nếu Số thực tế phải trả > số trích trước, kế toán triển khai trích bổ trợ phần chênh lệch vào ngân sách :Nợ TK 622C ó TK 335– Nếu Số thực tế phải trả hạch toán tiền lương theo quyết định hành động 48 | nguthan.vn