Có được cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau không?

Trường hợp người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ phép năm thì có được cộng dồn sang năm kế tiếp không? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Số ngày nghỉ phép hàng năm

Đối với NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, như sau:

Số ngày nghỉ

Đối tượng

12 ngày làm việc

Người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường .

14 ngày làm việc

NLĐ chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .

16 ngày làm việc

Người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .

Đối với NLĐ làm việc không đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế trong năm, được xác định như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ thao tác không đủ 12 tháng = Số ngày nghỉ hằng năm

+

Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên ( nếu có ) x Số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm
12

– Trường hợp NLĐ thao tác chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày thao tác và ngày nghỉ có hưởng lương của NLĐ ( nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo pháp luật ) chiếm tỷ suất từ 50 % số ngày thao tác thông thường trong tháng theo thỏa thuận hợp tác thì tháng đó được tính là 01 tháng thao tác để tính ngày nghỉ hằng năm .– Cứ đủ 05 năm thao tác cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm 01 ngàyXem thêm : Các ngày nghỉ lễ trong năm mà người lao động nên biết

2. Có được cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau không ?

Hiện nay, không có lao lý về việc cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau. Tuy nhiên, theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì :

“ Điều 113. Nghỉ hằng năm…

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.[…]”

Như vậy, NLĐ hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp về yếu tố nghỉ hằng năm để hoàn toàn có thể nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối 03 năm một lần. Cho nên, nếu trong năm NLĐ vẫn chưa nghỉ hết số ngày phép năm thì hoàn toàn có thể thực thi thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp để chuyển số ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết sang năm sau. Trường hợp doanh nghiệp đồng ý chấp thuận, thì NLĐ sẽ được nghỉ trong những ngày phép cộng dồn và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động .Xem thêm : Chế độ giao dịch thanh toán tiền nghỉ phép năm theo Bộ luật Lao động 2019

Trên đây là nội dung bài viết Có được cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau không? Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết.