Đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần có nghỉ bù vẫn hưởng lương như ngày bình thường?

Đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần có nghỉ bù vẫn hưởng lương như ngày bình thường đúng không?

Đợt rồi công ty bên em có đợt hàng lớn để xuất đi nên kêu gọi chúng em đi làm ngày Chủ nhật ( làm trong giờ hành chính như ngày thường ) và nghỉ bù ngày Thứ 7 tuần sau đó, tiền lương làm ngày chủ nhật đó vẫn được tính 100 % lương. Như vậy có đúng không ạ ? Em tưởng phải tính theo lương ngày nghỉ chứ ạ vì thông thường chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần của tụi em .

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng do chu kỳ luân hồi lao động không hề nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày .

Theo thông tin chị cung cấp, công ty chị được nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, thời gian vừa rồi công ty huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần do yêu cầu công việc.

Như vậy thì thời hạn thao tác ngày chủ nhật của người lao động được xác lập là thao tác vào ngày nghỉ hằng tuần và phải được trả lương theo pháp luật về tiền lương làm thêm giờ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể :
Người lao động thao tác vào ngày nghỉ hằng tuần được trả tối thiểu bằng 200 % lương của ngày thao tác thông thường .
Theo pháp luật này, trường hợp công ty chị chỉ trả cho người lao động 100 % lương như ngày thao tác thông thường trong tuần với nguyên do có cho nghỉ bù là chưa tương thích .
Khi kêu gọi người lao động thao tác ngoài giờ thao tác thông thường thì công ty phải có nghĩa vụ và trách nhiệm địa thế căn cứ vào thời gian người lao động làm thêm để tính tiền lương làm thêm giờ cho họ. Bộ luật Lao động 2019 và những văn bản tương quan không có nội dung nào cho phép công ty được lấy ngày nghỉ bù để bù trừ cho mức tiền lương của người lao động được hưởng trong ngày làm thêm giờ .

Đi làm ngày lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần tính lương thế nào cho đúng?

Tết âm lịch năm nay ngày mùng 03 tết trùng vào ngày chủ nhật. Vậy nếu đi làm ngày đó thì sẽ tính lương như thế nào là đúng luật ạ ? Bình thường công ty em nghỉ hằng tuần vào chủ nhật .

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết pháp luật tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thao tác sau đó .
Theo lao lý này, trường hợp ngày nghỉ hằng tuần của công ty chị trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán ( ngày 3 Tết ) thì công ty phải sắp xếp cho người lao động nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày sau đó, tức ngày thứ 2 ( mồng 4 Tết ) .
Về cách tính lương, khi ngày nghỉ hằng tuần được bù vào ngày sau đó rồi thì ngày chủ nhật người lao động đi làm được xác lập là đi làm vào ngày nghỉ lễ, tết .
Do vậy, sẽ vận dụng cách tính lương so với người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật tại Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể :

Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, theo lao lý này, nếu người lao động đi làm vào ngày lễ hội, tết thì công ty sẽ phải trả lương cho họ tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương ngày lễ hội, tết đó nghỉ có hưởng lương ( tổng số nếu người lao động đi làm dịp nghỉ lễ, tết thì công ty sẽ phải trả 400 % lương ) .
Còn ngày thứ 2 tiếp nối được xác lập là ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần, nếu ngày đó người lao động đi làm thì sẽ được trả tối thiểu 200 % lương theo lao lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 .
Trân trọng .