Nghỉ chế độ thai sản nam có được tính ngày chủ nhật?

Nghỉ chính sách thai sản nam có được tính ngày chủ nhật ?

Cho tôi hỏi, vợ tôi sinh mổ nên tôi được nghỉ 7 ngày, trong đó có ngày chủ nhật là ngày nghỉ của công ty. Vậy tôi có được tính hưởng bảo hiểm ngày chủ nhật hay có được nghỉ thêm không và cách tính tiền hưởng thai sản của tôi như thế nào ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Nghỉ chế độ thai sản nam có được tính ngày chủ nhật tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, Nghỉ chính sách thai sản nam có được tính ngày chủ nhật ?

Căn cứ Khoản 2, khoản 7 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

“ Điều 34. Thời gian hưởng chính sách khi sinh con
2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau :
a ) 05 ngày thao tác ;
b ) 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ;
c ) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác ;
d ) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác .
Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản pháp luật tại khoản này được tính trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con .
7. Thời gian hưởng chính sách thai sản lao lý tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần ” .

Theo đó, chỉ các trường hợp hưởng chế độ thai sản theo các quy định tại khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mới tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp của bạn là nghỉ việc theo chế độ thai sản nam được quy định tại khoản 2 Điều 34 nên chế độ nghỉ sẽ không bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Do đó, như thông tin bạn cung cấp thì ngày nghỉ hàng tuần của công ty bạn vào chủ nhật nên bạn sẽ không được giải quyết bảo hiểm trong ngày chủ nhật và ngoài ra thì bạn cũng sẽ không được nghỉ bù.

Lưu ý: căn cứ điểm đ mục 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH thì lao động nam được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định đồng thời thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Do đó, người lao động có thể nghỉ thành nhiều lần khi vợ bạn sinh để không bị trùng vào ngày nghỉ hằng tuần của công ty.

Thứ hai, về mức hưởng

Căn cứ theo lao lý tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Luật bảo hiểm xã hội năm trước về Mức hưởng chính sách thai sản thì :
“ 1. Người lao động hưởng chính sách thai sản theo lao lý tại những Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chính sách thai sản được tính như sau :
a ) Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo pháp luật tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội ;
b ) Mức hưởng một ngày so với trường hợp pháp luật tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chính sách thai sản theo tháng chia cho 24 ngày ; ”
Theo đó, mức hưởng chính sách thai sản của bạn trong trường hợp này sẽ được tính bằng trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản chia cho 24 ngày nhân với 6 ngày thao tác ( bởi ngày chủ nhật không được tính ) .

Nghỉ chế độ thai sản nam

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy trong trường hợp này, chính sách nghỉ thai sản của bạn sẽ không gồm có ngày chủ nhật nên bạn được xử lý chính sách trong vòng 06 ngày với mức hưởng được tính bằng trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng cuối chia 24 và nhân với 6 ( số ngày nghỉ ) .
Trên đây là bài viết về yếu tố Nghỉ chính sách thai sản nam có được tính ngày chủ nhật ? Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm tại bài viết : Điều kiện để người chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về Nghỉ chế độ thai sản nam có được tính ngày chủ nhật; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.