Hướng dẫn tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Qua Hệ thống Tiếp nhận, vấn đáp đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giầy Alena Nước Ta ý kiến đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm .
Trong quy trình thực thi pháp luật của pháp lý tương quan đến ngày nghỉ hằng năm thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giầy Alena Nước Ta có vướng mắc như sau :
Điều 7 Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP ngày 10/5/2013 của nhà nước pháp luật ” Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2, Điều 114 của Bộ luật Lao động được tính như sau :

Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị”.

Theo Công ty hiểu, khi tính ra hiệu quả sau cuối sẽ lấy tròn về hàng đơn vị chức năng. Nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị chức năng. Vậy nếu phần thập phân bé hơn 0,5 được làm tròn về 0 thì có đúng không ?
Ví dụ : Công nhân vào xưởng ngày 11/2/2019 đến ngày 17/3/2019 nghỉ việc. Trong tháng 2 công nhân làm việc làm thông thường, tháng 3 chuyển sang việc làm nặng nhọc. Số ngày nghỉ phép năm của công nhân tính như sau :
Trong tháng 2/2019 ( ngày 11/2 – 28/2 ) là 18 ngày ( kể cả Chủ nhật ). Số ngày phép năm được nghỉ là : ( 12/12 ) / 28 x 18 = 0,642 ngày .
Tháng 3/2019 ( ngày 01/3 – 18/3 ) là 18 ngày. Số ngày phép năm được nghỉ là ( 14/12 ) / 31 x 18 = 0,677 ngày .
Tổng số ngày phép năm được nghỉ là : 0,642 + 0,677 = 1,32 ngày .

Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam hỏi, cách tính phép năm như trên có đúng không? Nếu Công ty làm tròn 1,32 ngày thành 1 ngày có đúng không? Nếu không đúng thì tính như thế nào?

Về yếu tố này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có quan điểm như sau :
Theo Điều 7, Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP ngày 10/5/2013 của nhà nước pháp luật cách tính số ngày nghỉ hằng năm so với trường họp làm không đủ năm như sau : “ Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật Lao động được tính như sau : Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên ( nếu có ), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm đế tính thành số ngày được nghỉ hằng năm ; hiệu quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị chức năng, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì làm tròn lên 1 đơn vị chức năng ” .
Với trường hợp công nhân nêu tại ví dụ của Quý Công ty số ngày nghỉ phép năm tính như sau :
Tháng 2 số ngày nghỉ phép là ( 12/12 ) x 1 = 1 ngày phép ;
Tháng 3 số ngày nghỉ phép là ( 14/12 ) x 1 = 1,16 ngày phép, làm tròn là 1 ngày phép .

Như vậy, tổng số ngày nghỉ phép công nhân được hưởng là 2 ngày phép.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền lao lý tại Điều 10 Nghị định số 66/2008 / NĐ-CP ngày 28/5/2008 của nhà nước về tương hỗ pháp lý cho doanh nghiệp .

Theo Chinhphu.vn